Výroba suchého ľadu

Suchý ľad je pevnou formou oxidu uhličitého (CO2). Oxid uhličitý najprv expanduje a následne vzniká jemný prášok – sneh CO2. Tento sneh je posúvaný špeciálny matricou, dochádza k jeho zlisovaniu, zhusteniu a tvorbe suchého ľadu vo forme peliet alebo nugety. Vďaka jednoduchej výmene pretlačovacích matríc sme schopní našim zákazníkom dodávať pelety troch rôznych priemerov a to 3, 10 a 16 mm. Kvalita naších granulátov suchého ladu patrí k absolutným špičkám na trhu.

Vlastnosti suchého ľadu:

Teplota: – 78,8 º C

Sublimačná teplo: 640 kJ / kg (z -78 º C na 0 ° C)

Hustota: 1,2 – 1,6 kg / dm3

Sublimuje v plynný CO2, 1 kg SL = 541 litrov CO2

Bez zápachu a chuti

nejedovatý

nezapaľuje se

nedýchateľný

Limit vo vzduchu 0,5% obj

Strata vedomia> 8% obj

 

Používané matrice pre výrobu peliet

Objednávka a logistika suchého ľadu.
Obiednanie je možné do 24h. pred plánovanou dodávkou suchého ľadu. Suchý ľad vieme dopraviť na ktorekolvek miesto a to vlastnou dopravou, alebo si ho vyzdvihnete priamo u nás. Pre transport a skladovanie u zákazníka používáme značkové termoboxy.

Ľad objednávajte na tel. +421 915 491 462
Odporúčame suchý ľad spracovať do 5 dní od dodávky.