Referencie

Ukážka čistenia suchým ľadom pred a po čistení.

Čistenie odsávacieho systému:

Čistenie foriem:

Čistenie mramorových schodov:

Čistenie nerezových zvarov:

Čistenie podvozku kolajových vozidiel

Čistenie pohonu výrobných liniek

Čistenie pohonu výrobných liniek

Čistenie rozvodných skríň

Čistenie rozvodných skríň

Čistenie tlačiarenských strojov

Čistenie tlačiarenských strojov

Čistenie voskovacej linky

Čistenie voskovacej linky

Čistenie výrobných liniek

Čistenie výrobných liniek

Čistenie zlievarenských foriem

Čistenie zlievarenských foriem 

Otryskávanie mixokretu