Technológia čistenia suchým ľadom

Zo zariadenia padajú pelety, a vďaka stlačenému vzduchu získavajú pohybovú energiu, kde cez vypočítaný prierez trysky je tryskacie médium so stlačeným vzduchom unášané na čistený povrch. Silným ochladením (-79° C) na povrchu prichytené nečistoty krehnú, uvoľňujú sa od povrchu (termický efekt ) a sú unášané od povrchu ďalšími peletami (mechanický efekt). Oproti tryskaniu pieskom nedochádza pri tejto metóde k poškodeniu povrchu. Po náraze sa pelety CO2 odparujú a zostáva po čistení len nečistota bez tryskacieho média, ktorá sa jednoducho odstráni.

 

Otryskávanie suchým ľadom je trojfázový proces:

- kinetická energia
- teplotný rozdiel
- sublimácia